Hem Fakta om företaget Medarbetare/Nätverk Kontakt Tankar om samarbete Våra tjänster Outlook Retreat Seminarier Böcker Ny ledarskapsbok English

Tankar om samarbete

Bra samarbete bygger på ömsesidigt engagemang, nyfikenhet, raka kommentarer och prestigelöshet.

.

Outlook retreat

Outlook Retreat är en mötesplats för att diskutera och utveckla tankar om ledarskap, personlig utveckling och företagande.

Seminarier

Vi genomför seminarier inom bl a omvärldsanalys, kommunikationsstrategi och förändringsarbete.

Våra tjänster 

 Erikson Outlook arbetar inom tre områden:

 

 • Omvärldsanalys, affärs- och kommunikationsstrategi
 • Krisberedskap och krishantering
 • Ledningsstöd, styrelsearbete och advisory board

 

Dagens höga tempo medför behov av ärlig omvärldsanalys, fokuserad affärsstrategi och tydlig kommunikationsstrategi. Erikson Outlook kombinerar kunskap om effektiv kommunikation med utveckling av ledare och ledningsgrupper.

 

Här beskrivs kortfattat något om våra tjänster.

Omvärldsanalys, affärsstrategi och kommunikationsstrategi

 

Erikson Outlook arbetar som extern rådgivare och konsult till ledningsgrupper och chefer som behöver stöd i tider med snabb förändring. Vi tillför omvärldsperspektiv och kan agera processledare. Vi överbryggar gränslandet mellan affärsstrategi, varumärkesstrategi och kommunikationsstrategi där förändringsprojekt alltför ofta stupar.

 

Några av våra tjänster:

 • Stöd och processledning till chefer och ledningsgrupper i arbete med omvärldsanalys, affärsstrategi och affärsutveckling.
 • Utveckling av varumärkesstrategier.
 • Utformning av kommunikationsstrategier och –planer.​
 • Stöd vid organisering av informations- och marknadsavdelningar samt utvärderingar av informations- och marknadsavdelningar.
 • Stöd vid upphandlingar av konsultföretag inom kommunikationsområdet.

Ledningsarbete, styrelsearbete och advisory board

 

Öppen kommunikation och uppriktiga sanningar är en förutsättning för att bygga framgångsrika företag. Samma öppenhet behövs självfallet i ledningsgruppens arbete. Erikson Outlook agerar som stöd och samtalspartner för att både utveckla ledningsgrupper och enskilda individer som affärsmentor/coach.

 

Genom externa ledamöter i en styrelse eller advisory board tillförs ledningen kompetens med andra erfarenheter. Erikson Outlook är redan idag engagerat i dessa roller och medverkar även till att hitta andra externa ledamöter.

 

Några av våra tjänster:

 • Analys och rådgivning avseende företagskulturer och förändringsarbete.
 • Skräddarsydda seminarier om ledarskap
  (se rubriken ”seminarier”).
 • Individuell rådgivning som affärsmentor – en process för personlig utveckling för ledare både ur individperspektiv och företagsperspektiv.
 • Engagemang som styrelseledamot/styrelseordförande.​
 • Engagemang som ledamot i advisory board.
 


Krisberedskap och krishantering

 

Vid en kris behövs stöd och råd utifrån. Det gäller att hantera oväntade händelser som kräver både eftertanke och handlingskraft. Skicklig krishantering kräver mångårig erfarenhet och känsla för hur media, myndigheter, politiker, medarbetare och konkurrenter kan förväntas agera.

 

Erikson Outlook engageras ofta som stöd vid krisberedskap och krishantering. Uppdragen innebär ofta helhetsansvar som inhyrd informationschef eller som fristående rådgivare till informationsansvariga och ledningsgrupper.

 

Ofta samarbetar vi med jurister, affärskonsulter och revisorer i olika krissituationer.

 

Några av våra tjänster:

 

 • Analyser av tänkbara scenarier för kriser.
 • Utformning av beredskapsplaner för tänkbara kriser.
 • Rådgivare till ledningsgrupper vid uppkomna krissituationer.
 • Konkret arbete med kommunikationsplanering och åtgärder i krislägen.

Nyheter

2015-05-12

Ny ledarskapsbok

Det är inte lätt att vara ledare i dagens företag och organisationer. Den allt snabbare förändringstakten innebär att det blir svårare att göra rätt vägval. Ändå kan relativt enkla lösningar finnas runt hörnet. De små stegens förändring och förbättring visar sig oftast

vara mer effektiva än drastiska grepp som skapar förvirring.

– I boken sammanfattar jag senaste tidens ledarskapsforskning med 40 olika egenupplevda

situationer där ledarskapet brustit och där läsaren får en inblick i vad man kan göra för att undvika dessa misstag, säger Peter Erikson.

 

2013-08-27

Samarbete med Reformklubben

Erikson Outlook inleder ett samarbete med konsultföretaget Reformklubben som har drygt 20 medarbetare. Samarbetet innebär att Peter Erikson kommer att stödja Reformklubben i flera affärsutvecklingsprojekt framöver. Erikson Outlook kommer också att ha sitt kontor i Reformklubbens lokaler.

 

2013-04-11

Peter Erikson är ny ledamot i advisory board för Hero Kommunikation, som är ett av Sveriges snabbväxande pr-konsultföretag. Bland övriga ledamöter i advisory board märks bl a Inger Holmström, tidigare kommunikationsdirektör på Posten och Vattenfall. 

Hero Kommunikation har bl a följande företag och organisationer som kunder: BDO, Handelsbanken, LRF, Stockholms stad och Vårdföretagarna.

 

2013-01-30

Bland nyinkomna uppdrag märks bl a följande:

- Ansvarig för upphandling av ny PR-byrå till större

  energiföretag

- Utbildningsuppdrag för kommunikationsstrategi för

  statlig myndighet

- Krishantering för konsumentföretag

 

2013-01-25

Peter Erikson medverkar som föreläsare på Berghs utbildning "Communication Management" under våren. Peter har ansvarat för utbildningen under fem år, men lämnade vid nyåret över kursansvaret till Andris Zvejnieks, en av Sveriges mest erfarna informationschefer.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här