Hem Fakta om företaget Medarbetare/Nätverk Kontakt Tankar om samarbete Våra tjänster Outlook Retreat Seminarier Böcker Ny ledarskapsbok English

Seminarier 

Erikson Outlook engageras ofta för att driva ledningsseminarier om affärsutveckling och förändringsarbete.

 

Vi bidrar dessutom med egenutvecklade seminarieprogram som omfattar allt från ett par timmar till flerdagsprogram. Seminarieprogrammen uppdateras löpande genom egna lärresor och studier. De anpassas också noga för varje enskilt företag.

 

Här följer några av de program vi erbjuder.

Omvärldsanalys, scenariemetodik

Seminariet ger insikt om övergripande förändringar på olika samhällsarenor som påverkar företagets/organisationens verklighet. Seminariet tar även upp arbetsmetoder för att hantera omvärldsanalys.

Ett inslag i seminariet kan vara att redovisa och diskutera arbetsmetoder för att utforma scenarier, där olika alternativa framtidsbilder bedöms. Genom tydliga praktikfall beskrivs fördelarna med scenarier för att hantera en oförutsägbar framtid.

Affärsutveckling och affärsstrategi

Seminariet utgår från behovet att göra tydliga strategiska vägval för företaget/organisationen. Under seminariet utvärderas och diskuteras olika metoder och arbetsredskap för att utforma en affärsplan. Gränslanden mellan näringsliv, samhälle och politik blir allt mer viktiga att hantera i ett helhetsperspektiv.

Seminariet kan även inriktas på ett konkret arbete med att utveckla befintlig affärsplan eller ta fram en ny affärsstrategi och/eller kommunikationsstrategi.

Företagskulturer

Seminariet behandlar hur företagskulturer kan analyseras och utvecklas utifrån både medarbetar- och företagsperspektiv. Bl a beskrivs kopplingen mellan ändamålsenliga företagskulturer och lönsamhet.

Speciell uppmärksamhet ägnas åt kunskapsföretag och kunskapsmedarbetare. Ett avsnitt fokuserar på internationella företagskulturer. Värderingsstyrda organisationer är ett annat tema som tas upp vid seminariet.

 

Förändringsprocesser

Seminariet beskriver hur medarbetare och chefer reagerar i tider med snabb förändring utifrån olika motiv i arbetslivet. Under seminariet presenteras även modeller och arbetsmetoder för att driva framgångsrikt förändringsarbete.

Exempel hämtas från olika typer av förändring, t ex fusioner och kriser.

Krisberedskap, krishantering och krisspel

Seminariet tar upp olika former av kriser och hur kriser ofta utvecklas. Tanken är att ge deltagarna en mental beredskap för att både inventera och hantera olika typer av kriser.

Ofta ingår ett krisspel, där en fingerad krissituation spelas upp och där deltagarna tilldelas olika roller. Det är ett konkret sätt att testa hur krisberedskapen fungerar och vad som behöver åtgärdas.

Nyheter

2013-08-27

Samarbete med Reformklubben

Erikson Outlook inleder ett samarbete med konsultföretaget Reformklubben som har drygt 20 medarbetare. Samarbetet innebär att Peter Erikson kommer att stödja Reformklubben i flera affärsutvecklingsprojekt framöver. Erikson Outlook kommer också att ha sitt kontor i Reformklubbens lokaler.

 

2013-04-11

Peter Erikson är ny ledamot i advisory board för Hero Kommunikation, som är ett av Sveriges snabbväxande pr-konsultföretag. Bland övriga ledamöter i advisory board märks bl a Inger Holmström, tidigare kommunikationsdirektör på Posten och Vattenfall. 

Hero Kommunikation har bl a följande företag och organisationer som kunder: BDO, Handelsbanken, LRF, Stockholms stad och Vårdföretagarna.

 

2013-01-30

Bland nyinkomna uppdrag märks bl a följande:

- Ansvarig för upphandling av ny PR-byrå till större

  energiföretag

- Utbildningsuppdrag för kommunikationsstrategi för

  statlig myndighet

- Krishantering för konsumentföretag

 

2013-01-25

Peter Erikson medverkar som föreläsare på Berghs utbildning "Communication Management" under våren. Peter har ansvarat för utbildningen under fem år, men lämnade vid nyåret över kursansvaret till Andris Zvejnieks, en av Sveriges mest erfarna informationschefer.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här