Hem Fakta om företaget Medarbetare/Nätverk Kontakt Tankar om samarbete Våra tjänster Outlook Retreat Seminarier Böcker Ny ledarskapsbok English

Tankar om samarbete

Bra samarbete bygger på ömsesidigt engagemang, nyfikenhet, raka kommentarer och prestigelöshet.

.

Outlook retreat

Outlook Retreat är en mötesplats för att diskutera och utveckla tankar om ledarskap, personlig utveckling och företagande.

Seminarier

Vi genomför seminarier inom bl a omvärldsanalys, kommunikationsstrategi och förändringsarbete.

Seminarier och workshops utifrån boken
Ledarskapets möjligheter – 40 vanliga fällor och tänkbara lösningar

Ny bok utifrån både praktikfall och aktuell forskning

Boken ”Ledarskapets möjligheter – 40 vanliga fällor och tänkbara lösningar” ger konkret vägledning för ledare på alla nivåer i både företag, organisationer och offentlig sektor.

Boken innehåller 40 praktikfall från Peter Eriksons erfarenheter under mer än 30 år som ledare och konsult i olika företag och organisationer. I boken finns också kortfattade analyser av de senaste årens forskning om ledarskap, inte minst när det gäller att driva förändringsarbete.


Seminarier och workshops

Peter Erikson har tagit fram ett par grundprogram för föreläsningar och workshops med boken som underlag.

Seminarium 2-3 timmar

Peter Erikson går igenom några av bokens slutsatser och listar en 10-i-topp lista över de vanligaste fällorna i dagens ledarskap. Genom konkreta exempel från praktikfall blir fallgroparna tydliga och deltagarna kan själva bidra med egna erfarenheter.

Seminariet innehåller också en genomgång av vilka möjligheter som finns inför framtiden och vilka vägval en ledare behöver göra.

Workshop halv dag eller heldag

Workshopen inleds med att Peter Erikson går igenom bokens slutsatser och listar de vanligaste fällorna i dagens ledarskap. Här får deltagarna mer på djupet analysera det egna företagets/organisationens situation i dagsläget utifrån bokens praktikfall och gå igenom egna erfarenheter. Denna workshop mynnar ut i en konkret lista över både varningsklockor och möjligheter.

Ett inslag i seminariet är att deltagarna via spelkort själva analyserar sin egen organisation utifrån bokens slutsatser. Vilka är de vanligaste fällorna i den egna organisationen? Har de här fällorna stor eller liten betydelse för hur vi agerar och hur vi presterar? Vilka är de viktigaste åtgärderna att genomföra eller förändra?

Om seminariet genomförs under en heldag ingår också ett par moduler på eftermiddagen, där deltagarna får arbeta med ett antal motsatspar när det gäller styrning och ledning av företaget framöver. Vilka vägval behöver ledarna göra – vilka effekter får det för företaget eller organisationen?

Kontakta Peter Erikson, peter@eriksonoutlook.se – eller 0704-203300 för att diskutera ett upplägg lite närmare. Boken ingår självfallet i programmen.

Nyheter

2015-05-12

Ny ledarskapsbok

Det är inte lätt att vara ledare i dagens företag och organisationer. Den allt snabbare förändringstakten innebär att det blir svårare att göra rätt vägval. Ändå kan relativt enkla lösningar finnas runt hörnet. De små stegens förändring och förbättring visar sig oftast

vara mer effektiva än drastiska grepp som skapar förvirring.

– I boken sammanfattar jag senaste tidens ledarskapsforskning med 40 olika egenupplevda

situationer där ledarskapet brustit och där läsaren får en inblick i vad man kan göra för att undvika dessa misstag, säger Peter Erikson.

 

2013-08-27

Samarbete med Reformklubben

Erikson Outlook inleder ett samarbete med konsultföretaget Reformklubben som har drygt 20 medarbetare. Samarbetet innebär att Peter Erikson kommer att stödja Reformklubben i flera affärsutvecklingsprojekt framöver. Erikson Outlook kommer också att ha sitt kontor i Reformklubbens lokaler.

 

2013-04-11

Peter Erikson är ny ledamot i advisory board för Hero Kommunikation, som är ett av Sveriges snabbväxande pr-konsultföretag. Bland övriga ledamöter i advisory board märks bl a Inger Holmström, tidigare kommunikationsdirektör på Posten och Vattenfall. 

Hero Kommunikation har bl a följande företag och organisationer som kunder: BDO, Handelsbanken, LRF, Stockholms stad och Vårdföretagarna.

 

2013-01-30

Bland nyinkomna uppdrag märks bl a följande:

- Ansvarig för upphandling av ny PR-byrå till större

  energiföretag

- Utbildningsuppdrag för kommunikationsstrategi för

  statlig myndighet

- Krishantering för konsumentföretag

 

2013-01-25

Peter Erikson medverkar som föreläsare på Berghs utbildning "Communication Management" under våren. Peter har ansvarat för utbildningen under fem år, men lämnade vid nyåret över kursansvaret till Andris Zvejnieks, en av Sveriges mest erfarna informationschefer.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här