Hem Fakta om företaget Medarbetare/Nätverk Kontakt Tankar om samarbete Våra tjänster Outlook Retreat Seminarier Böcker Ny ledarskapsbok English

Tankar om samarbete

Bra samarbete bygger på ömsesidigt engagemang, nyfikenhet, raka kommentarer och prestigelöshet.

.

Outlook retreat

Outlook Retreat är en mötesplats för att diskutera och utveckla tankar om ledarskap, personlig utveckling och företagande.

Seminarier

Vi genomför seminarier inom bl a omvärldsanalys, kommunikationsstrategi och förändringsarbete.

Ledarskapets vanligaste fällor
10-i-topplista från boken

 

 

Analys av omvärld och egen verksamhet

Etablerade ”sanningar” ger falsk trygghet

 

Många ledare anser att den egna branschen alltid är lite speciell. Det är ett riskabelt synsätt, som inte ger tillräcklig öppenhet för nya perspektiv. Ledningsgrupper formas successivt och ledamöterna utvecklar samma tankemönster. Företagen riskerar därmed att tolka dagens sanningar med gårdagens glasögon. En viktig fråga för ledare är att skapa mer flexibla strategier och scenarier för framtiden. Vi måste mer frekvent ställa frågan ”Vad händer om…?” Några ”etablerade sanningar” finns knappast längre – sök efter ”nya sanningar” att pröva i stället.

 

 

Strategiska vägval

Den spretiga strategin

 

Många strategier små blir inte en stor å, utan skapar bara förvirring. Det går inte att göra allt samtidigt. Strategier handlar om att våga göra tydliga vägval, inte allt som är önskvärt. För medarbetarna blir organisationens strategier ofta en spretig mix av goda ambitioner. Om du gör allt samtidigt kan du skapa förvirring både internt och hos dina kunder. Hänger allt ihop? Hur skapar du konskevens i ditt ledarskap och hjälper medarbetarna att hitta en röd tråd, även när budskapen behöver förändras över tiden?

 

Förändringsarbete

Omorganisationernas harakiri

 

Omorganisationer i sig leder nästan aldrig till framgång. Däremot medför de stora risker. Organisationen tappar tempo och alla medarbetarna blir introverta utifrån olika motiv om egen karriär, sociala nätverk, egen specialistkompetens eller ideologiska motiv. Att genomföra förbättringar successivt är ofta mycket bättre än att förändra eller förnya radikalt. Det viktiga är vad organisationen uträttar och hur effektiv den är – inte hur organisationsrutorna ser ut i teorin. Ofta är det beteenden som behöver förändras, inte organisationen i sig.

 

Etik och moral

Alla känner alla – risk för vänskapskorruption

 

Sverige är ett ganska litet land där alla känner några och många har breda personliga nätverk. Var går gränsen för det oetiska agerandet?  En vanlig situation uppstår när företag ordnar konsultlösningar åt tidigare medarbetare. Den höjda gränsen för direktupphandling inom offentlig sektor ger nya möjligheter att köpa tjänster utan upphandling. Det är inte helt ovanligt med riggade upphandlingar. Hur säkerställer organisationen ett proffsigt agerande? Var går gränsen för yrkesmässiga relationer och vänskapsband?

 

 

Ekonomistyrning

Budgetar och planer är livsfarliga

 

Självklart behövs ekonomisk styrning i ett företag. Men det är viktigt att inte fastna i excelarken på skrivbordet, utan att titta ut genom fönstret också. Planer och budgetar kan annars ge en falsk känsla av trygghet. Prognoser slår nästan alltid fel. Ekonomiskt fokus kan leda till trygghetsnarkomani i sifferdjungeln. Medarbetare håller sig till planer även om de är felaktiga, bäst så. Förändringar upptäcks alltför sent och noteras som ”avvikelser mot plan” i stället för en ny verklighet. När du lagt ned tid och energi och pengar i en riktning stannar du kvar i fel beslut alldeles för länge. Skapa ett avvägt synsätt mellan dina planer och den verklighet organisationen möter varje dag.

 

 

Arbete i ledningsgrupper

Allt färre säger sanningar, allt fler håller med

Duktiga ledare vågar leta efter jobbiga sanningar, men de är få ledamöter i en ledningsgrupp som verkligen vågar höja rösten och ha en helt avvikande åsikt. Här är intresseorganisationer mer i farozonen, eftersom de förenas av medarbetare som vill driva ett gemensamt intresse. Hur säkerställer vi att de tysta får tala och att de som håller med själva får vända på alternativen? Hur garanterar vi att en högljudd minoritet inte får alltför stort inflytande på beslut? Och hur säkerställer vi ett klimat där även de jobbiga frågorna blir hörda och diskuteras?

 

 

Den beslutslösa organisationen

 

Det är allmänt känt att alla arbetsuppgifter tar precis så lång tid att utföra som man avsatt för dem. Men det här beteendet kan också leda till frånvaro av beslut. Det finns en inbyggd rädsla för att göra fel och bli bestraffad. Beslut hanteras genom att tillsätta projektgrupper med otydliga mandat och där ingen är ansvarig för de beslut som tas. Eller också skickas småbesluten uppåt till en ledningsgrupp, som glatt kastar sig över triviala frågor. Till slut vet ingen var besluten tas i organisationen. Minnesanteckningar från olika möten innehåller få fakta om beslut och fler redogörelser för diskussioner. Ledningen riskerar att bli en expeditionsministär åt sin egen organisation.

 

 

Intern kultur

Gemensamma värderingar som floskler

 

De flesta företag och organisationer har idag en tydlig värdegrund eller gemensamma värdeord. I alltför många fall är de bara floskler. Ledningen tar alltför snabbt beslut om vilka ord eller begrepp som ska gälla utan fördjupad medverkan av medarbetare och mellanchefer. Interna kampanjer sjösätts kring värdeorden, utan att de blir diskuterade på djupet. Samtidigt blir det allt viktigare för ett företag eller organisation att verkligen stå för något särskiljande – något som attraherar både medarbetare, kunder eller medborgare/medlemmar. När värderingarna är floskler blir det inget värda.

 

 

Krisberedskap

Vem säger att kejsaren är naken?

 

Alltför ofta består en ledningsgrupp av individer som har likadan bakgrund. En ledningsgrupp utvecklar en intern kollegial kompiskultur, som det är svårt att bryta. Men vem är omvärldens kritiska spejare in i organisationen som ibland säger att kejsaren är naken? Inventeringen av tänkbara kriser blir ofta alldeles för avgränsad till finansiella risker. De flesta kriser dyker inte upp över natt – de kommer smygande. Men de hanteras på för låg nivå i organisationen och får för liten uppmärksamhet initialt. När krisen väl är ett faktum är det svårt att komma ikapp. Dessutom blåser de flesta kriser inte över lika snabbt som många kriskonsulter tycks tro.

Intern kommunikation

De ständiga mötenas tyranni

 

Möten är som epidemier – de är smittsamma. Få företag och organisationer har tydliga regler för hur möteskulturen ska se ut internt. De har inte koll på hur medarbetarna hanterar sin tid. Möten tar så lång tid som man avsätter för dem. En organisation där medarbetarna fastnar i många möten hamnar i en ond spiral, därför att alla vill vara med på alla möten så de inte missar något. Effektiva möten är bra och nödvändiga. Dåligt planerade eller dokumenterade möten är bara grogrund för ryktesspridning och vantolkning. I värsta fall tenderar alla möten att bara bli diskussioner och alltför få möten leder till tydliga beslut och vägval.

Nyheter

2015-05-12

Ny ledarskapsbok

Det är inte lätt att vara ledare i dagens företag och organisationer. Den allt snabbare förändringstakten innebär att det blir svårare att göra rätt vägval. Ändå kan relativt enkla lösningar finnas runt hörnet. De små stegens förändring och förbättring visar sig oftast

vara mer effektiva än drastiska grepp som skapar förvirring.

– I boken sammanfattar jag senaste tidens ledarskapsforskning med 40 olika egenupplevda

situationer där ledarskapet brustit och där läsaren får en inblick i vad man kan göra för att undvika dessa misstag, säger Peter Erikson.

 

2013-08-27

Samarbete med Reformklubben

Erikson Outlook inleder ett samarbete med konsultföretaget Reformklubben som har drygt 20 medarbetare. Samarbetet innebär att Peter Erikson kommer att stödja Reformklubben i flera affärsutvecklingsprojekt framöver. Erikson Outlook kommer också att ha sitt kontor i Reformklubbens lokaler.

 

2013-04-11

Peter Erikson är ny ledamot i advisory board för Hero Kommunikation, som är ett av Sveriges snabbväxande pr-konsultföretag. Bland övriga ledamöter i advisory board märks bl a Inger Holmström, tidigare kommunikationsdirektör på Posten och Vattenfall. 

Hero Kommunikation har bl a följande företag och organisationer som kunder: BDO, Handelsbanken, LRF, Stockholms stad och Vårdföretagarna.

 

2013-01-30

Bland nyinkomna uppdrag märks bl a följande:

- Ansvarig för upphandling av ny PR-byrå till större

  energiföretag

- Utbildningsuppdrag för kommunikationsstrategi för

  statlig myndighet

- Krishantering för konsumentföretag

 

2013-01-25

Peter Erikson medverkar som föreläsare på Berghs utbildning "Communication Management" under våren. Peter har ansvarat för utbildningen under fem år, men lämnade vid nyåret över kursansvaret till Andris Zvejnieks, en av Sveriges mest erfarna informationschefer.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här