Hem Fakta om företaget Medarbetare/Nätverk Kontakt Tankar om samarbete Våra tjänster Outlook Retreat Seminarier Böcker Ny ledarskapsbok English

Tankar om samarbete

Bra samarbete bygger på ömsesidigt engagemang, nyfikenhet, raka kommentarer och prestigelöshet.

.

Outlook retreat

Outlook Retreat är en mötesplats för att diskutera och utveckla tankar om ledarskap, personlig utveckling och företagande.

Seminarier

Vi genomför seminarier inom bl a omvärldsanalys, kommunikationsstrategi och förändringsarbete.

Böcker 

Peter Erikson som driver Erikson Outlook har gett ut två böcker:

Planerad Kommunikation

Liber, 7:e upplagan 2011, ISBN 978-91-47-09749-4

Planerad Kommunikationär en fackbok som beskriv strategiskt arbete med intern och extern kommunikation i ett helhetsperspektiv. Olika kapitel berör bl a kommunikativt ledarskap, företagskulturer och förändringsprocesser.

Boken används som kurslitteratur vid ett flertal utbildningar och har sålt i ca 30 000 ex.

 

Sagan om Krita

Bookhouse Publishing, 2000, ISBN 91-89388-02-X.

Sagan om Krita är en nyckelroman som beskriver uppgång och fall i ett konsultföretag i Sverige under perioden 1990-2000. Bokens första del ger reflektioner om affärsutveckling och ledarskap i ett snabbväxande företag. Bokens andra del beskriver hur ett till synes starkt företag plötsligt hamnar i en oväntad kris och de åtgärder som ledningen vidtar för att försöka hantera denna kris.

Ett syfte med boken är att ge möjlighet för ledare att reflektera över beslutssituationer både i tillväxt och kris utifrån ett konkret praktikfall.

Nyheter

2015-05-12

Ny ledarskapsbok

Det är inte lätt att vara ledare i dagens företag och organisationer. Den allt snabbare förändringstakten innebär att det blir svårare att göra rätt vägval. Ändå kan relativt enkla lösningar finnas runt hörnet. De små stegens förändring och förbättring visar sig oftast

vara mer effektiva än drastiska grepp som skapar förvirring.

– I boken sammanfattar jag senaste tidens ledarskapsforskning med 40 olika egenupplevda

situationer där ledarskapet brustit och där läsaren får en inblick i vad man kan göra för att undvika dessa misstag, säger Peter Erikson.

 

2013-08-27

Samarbete med Reformklubben

Erikson Outlook inleder ett samarbete med konsultföretaget Reformklubben som har drygt 20 medarbetare. Samarbetet innebär att Peter Erikson kommer att stödja Reformklubben i flera affärsutvecklingsprojekt framöver. Erikson Outlook kommer också att ha sitt kontor i Reformklubbens lokaler.

 

2013-04-11

Peter Erikson är ny ledamot i advisory board för Hero Kommunikation, som är ett av Sveriges snabbväxande pr-konsultföretag. Bland övriga ledamöter i advisory board märks bl a Inger Holmström, tidigare kommunikationsdirektör på Posten och Vattenfall. 

Hero Kommunikation har bl a följande företag och organisationer som kunder: BDO, Handelsbanken, LRF, Stockholms stad och Vårdföretagarna.

 

2013-01-30

Bland nyinkomna uppdrag märks bl a följande:

- Ansvarig för upphandling av ny PR-byrå till större

  energiföretag

- Utbildningsuppdrag för kommunikationsstrategi för

  statlig myndighet

- Krishantering för konsumentföretag

 

2013-01-25

Peter Erikson medverkar som föreläsare på Berghs utbildning "Communication Management" under våren. Peter har ansvarat för utbildningen under fem år, men lämnade vid nyåret över kursansvaret till Andris Zvejnieks, en av Sveriges mest erfarna informationschefer.

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här